Trabzon Limanı; kuzey 40 57′ 30″ enlemi, doğu’da 40 02′ 30″ boylamı ile kuzey 41 06′ 36″ enlemi, doğu 39 25′ 00″ boylamları arasında yer almaktadır. Bir başka ifade ile doğu’da Narlık Burnu ile batı’da Işıklı Burnu’ndan kuzey istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı içinde bulunmaktadır.

Denizle Tarihin Kesiştiği Kent Trabzon ve Limanı Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Trabzon, yüzyıllar boyunca dinlerin, dillerin ve kültürlerin kaynaştığı bir merkez, doğu’da İran’a, kuzey’de Rusya ve Kafkasya’ya açılan bir ticaret kapısı olmuştur. Cenevizliler, Venedikliler gelip geçmiş bu limandan; yünlü kumaşlar, keten ve ipekli mallar satmışlar. Osmanlı İmparatorluğu devrinde ise Trabzon, limanı sayesinde İran’a, Irak’a, Hindistan’a, Rusya’ya, ve Kafkasya’ya yapılan ticaretin odak noktasında bulunmuştur.

İki bin yıl boyunca Doğu’nun zenginliklerini Batı’ya taşıyan kervanların geçtiği tarihi İpek Yolu, iki kıtayı ve üç deniz havzasını birbirine bağlamış. Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmanın ötesinde İpek Yolu, medeniyetler arası kültür alışverişini de sağlamış. Çin’den başlayarak Orta Asya’da birden fazla güzergaha ayrılan İpek Yolu, önemli güzergahlardan biri olarak Trabzon yolu kullanılmış, Doğu’nun zenginlikleri Trabzon Limanı yoluyla Batı’ya geçmiştir.

Trabzon Dünya’nın büyük denizlere bağlantısı bulunan, en büyük iç denizi olan Karadeniz’in kıyısında kurulmuş olup, başta İran, Irak, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri transit yolunun başlangıcında stratejik bir noktada yer almaktadır. Trabzon Limanı bu ülkelerin tüm Avrupa ve Dünya pazarlarına bağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır.

Faaliyet Alanları

 1. Kılavuzluk (Pilotaj)
 2. Römorkaj
 3. Barınma
 4. Şifthing
 5. Palamar
 6. Gemilere su ve elektrik verme
 7. Gemiden atık alma
 8. Yükleme, boşaltma
 9. Terminal
 10. Ardiye
 11. Yolcu salonu işletmeciliği

Liman Şeması